| 04  2013

Leren voor duurzame ontwikkeling.

Duurzaam leren is een boeiend maar nog onbekend concept. Er is nog een groot terrein te ontdekken voor schoolleiders, leerkrachten en leerlingen. Hoe maak je op een Frisse School je lesinhouden eigentijds, zodat ze passen bij de onderwijsbehoeften van de kinderen van vandaag? Dat is een zoektocht naar de juiste vormen en inhouden.

Een rijk wereldbeeld

Onze wereld verandert in een rap tempo. Wij willen kinderen graag goed voorbereiden op de toekomst. Het is essentieel dat ze kennis opdoen over het verleden, het heden én de toekomst! Dit proces start met goed observeren, ontdekken en verkennen. Kinderen bekijken de wereld nog sterk vanuit hun eigen perspectief. Dit is afhankelijk van de leeftijdsfase, de ervaringen en de omgeving waarin ze zich bevinden. Een vierjarige heeft een totaal ander wereldbeeld dan een schoolverlater.

Bij leren voor duurzame ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen meerdere perspectieven en waarheden leren kennen. Hierdoor wordt hun wereldbeeld steeds rijker. Als leerkracht heb jij de taak om kinderen een eerlijke afspiegeling van de wereld te laten zien, zonder een rampscenario te creëren. De focus ligt bij duurzame ontwikkeling altijd op de gewenste toekomst.

Een kenmerk van duurzaam ontwikkelen is de voortdurende wisselwerking tussen jezelf, de ander en de wereld. De wereld is een ‘levend systeem’ waarin alle onderdeeltjes met elkaar samenhangen. Dit lespakket laat kinderen ervaren dat ze deel uitmaken van dit systeem. En dat ze er daarom invloed op kunnen uitoefenen.

Duurzame ontwikkeling begint bij jezelf

Andersom kunnen gebeurtenissen in de wereld ook invloed uitoefenen op kinderen. Dit maakt de wereld complex. Hoe bereiden we kinderen voor om in die complexiteit de goede keuzes te maken? Zelfbesef en het ontwikkelen van eigenwaarde is een belangrijk startpunt bij dit proces. Het lespakket ‘ik ben een helper voor mezelf, de ander en de wereld’ is een vertaling van deze belangrijke kern voor het leren voor duurzame ontwikkeling.

Lespakket

In dit lespakket kijken kinderen eerst naar zichzelf. Daarna zoomen we via ‘de ander’ uit naar
de wereld. Vervolgens komen ze weer terug bij zichzelf. De kinderen onderzoeken zo hoe ze de wereld kunnen helpen. Kwesties rond duurzaamheid zijn heel geschikt om hier invulling aan te geven. Wanneer leerlingen merken dat volwassenen echt belang hechten aan hun ideeën over duurzaamheidvraagstukken, krijgt duurzaam leren nog meer betekenis.

Bij de lesopdrachten vergaren kinderen niet alleen kennis over duurzaamheidkwesties. Ze leren ook essentiële waarden zoals respect, verantwoordelijkheid en zorgzaamheid. Zo ontstaat echt inzicht als basis voor duurzame ontwikkeling.
Downloads

Lespakket Duurzaamheid Lespakket Duurzaamheid (2 Mb)


« Terug

Klik hier om het lespakket te downloaden.