Dit is IRISZ

De onafhankelijke adviseurs Eveline Havenith, Hans Leistra en Juliette van Dijk komen samen in IRISZ, een samenwerkingsverband van gelijkgezinden met een ontwikkelingsgericht werkconcept. We werken afzonderlijk van elkaar en daar waar nodig bundelen we onze krachten om optimaal gebruik te maken van elkaars inzichten en perspectieven. Uw wensen vormen daarbij het uitgangspunt, uw vraag is bij elke procesbegeleiding richtinggevend. Die vraag kan afkomstig zijn uit alle lagen van uw onderwijsorganisatie; de leider, de leerkracht, het team, het kind…Het antwoord kan afkomstig zijn uit verschillende samenwerkingsverbanden; het bestuur, docententeams, ouders….

Samen de brug slaan naar úw praktijk
We zijn zelf afkomstig uit het onderwijs en hebben jarenlange ervaring, als docent/leerkracht en als leidinggevende. We kennen de praktijk van binnenuit en spreken de taal van zowel leerkrachten als bestuurders. We zijn dus zeker geen consultants die u komen vertellen hoe het moet, maar vertrekken vanuit uw vraag. Vervolgens vertalen we theoretische kennis over systeemdenken, duurzaam leren en talloze overige inzichten in onderlinge samenhang naar de praktijk van uw onderwijsorganisatie. 

Verandering duurzaam omarmen
IRISZ is nadrukkelijk niet het zoveelste concept of vorm van onderwijsvernieuwing. We bieden u juist handvatten om alle veranderingen die zich voordoen op school en in de maatschappij duurzaam een plek te geven. IRISZ is fundamenteel anders, omdat het vertrekt bij de basis: de visie van uw organisatie en het systeem dat aan uw school ten grondslag ligt. We bieden integrale begeleiding, waarbij we alles in samenhang bekijken ook als uw vraag zich slechts op een klein deelaspect richt. Met oog voor detail het totaal overzien, dat is het streven.

Lange termijn visie én korte termijn interventies
Wilt u optimaal gebruikmaken van onze expertise dan gaan we samen met u een ontwikkelpad in om uw organisatie in te richten volgens de principes van IRISZ. Maar ook op korte termijn kunnen we u talloze interventies aanreiken, bijvoorbeeld in de vorm van competentiegerichte workshops en trainingen. Ook hierbij gaan we voorbij aan symptoombestrijding, maar richten we ons op structurele oplossingen. Soms kan het voldoende zijn om een docent/leerkracht in verbinding te brengen met zijn oorspronkelijke motivatie.

Wat IRISZ onderscheidt is onze persoonlijke benadering waarbij we écht werken vanuit de relatie. Inhoudelijk stellen we systeemdenken en het leren van het kind, gericht op de toekomst van het kind centraal. Meer daarover leest in onze visie. 

> Juliëtte van Dijk-Jansen
> Eveline Havenith
> Hans Leistra
 

Wilt u dat wij vrijblijvend contact met u opnemen? Klik hier voor het contactformulier.

> Mindmap IRISZ