Systeemdenken

Leren gebruiken van systeemtaal in organisaties

Leidinggeven aan een onderwijsorganisatie in een steeds veranderende omgeving is
complex. Als leider moet je rekening houden met verschillende op elkaar inwerkende krachten. Hoe blijf je op koers vanuit de gezamenlijk vastgestelde visie? Hoe realiseer je de
gewenste leeropbrengsten? Welke beslissingen vraagt dit voor de korte en lange termijn?. Welnu de taal van systeemdenken kan helpen om deze complexiteit wat inzichtelijk te maken. Klik
hier voor onze folder.


 
 Wilt u dat wij vrijblijvend contact met u opnemen? Klik hier voor het contactformulier.

Hoberman Sphere Piramide Daniel Kim