Procesbegeleiding

Werken aan transitie 

“Een gedeelde visie vertalen naar het operationele proces valt nog niet mee!’

analyseren van ontwikkelingsdynamiek
• creatieve spanning binnen de organisatie
• zoeken naar passende interventies
• richting geven aan groei


Vanuit dienstbaarheid toewerken naar een betekenisvolle toekomst door samenhangende
systeeminnovaties met maatschappelijke partners.

De problemen waar organisaties mee worstelen zijn vaak hardnekkig en langslepend. Ze lijken enkel door middel van transities op te lossen. Voor het bewerkstelligen van die transities zijn tal van samenhangende ' systeeminnovaties nodig: vernieuwingen op het niveau van technologieën, regels en organisatievormen. Transities duren vaak lang en vergen de steun en inzet van bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en burgers.

Wilt uw op deze wijze werken aan de toekomst van uw organisatie. Wilt u het experiment starten samen met uw maatschappelijke partners. Bent u bereid te investeren in een systeem groter dan het uwe omdat u weet dat u er uiteindelijk beter van wordt? Klik hier voor onze folder.

  Wilt u dat wij vrijblijvend contact met u opnemen? Klik hier voor het contactformulier.

Transitie