Leren van de toekomst in de school voor de toekomst


Voor innovatieve ontwikkeling is de architectuur van een proces een belangrijke factor voor het succes van de innovatie. Binnen IRISZ zien we de architectuur van het leerproces, het curriculum en het leiderschap als belangrijke hulpmiddelen om kinderen meer betekenisvol te ondersteunen in hun leerproces. Met het oog op een volledig duurzame (onderwijs)ontwikkeling richten we ons daarnaast op de architectuur van de gemeenschap en het gebouw.

klik hier voor de mindmap van de School van de Toekomst

In de school voor de toekomst werken de kinderen aan het vergroten van hun menselijk kapitaal. In het samenwerken verdiepen ze het leren van zichzelf en de ander. Ze leren zelf keuzen te maken en leren zien en begrijpen wat de gevolgen van hun keuzen kunnen zijn. In het leren maken van keuzen ligt de basis voor het duurzaam professioneel kapitaal van de toekomst.
Er is veel aandacht voor duurzaamheid maar wat betekent dit voor het leren van kinderen? Hoe betrekken we hen bij de ontwikkeling van hun wereld? Klik hier voor onze folder.Werken aan Groepsklimaat

Vind je het belangrijk dat kinderen beter leren omgaan met hun emoties en gevoelens?
Wil je dat kinderen zich prettig voelen, gemotiveerd zijn om te leren en hun eigen weg gaan?

Kinderen hebben als belangrijke ontwikkeltaak het leren omgaan met emoties en gevoelens.
Emoties spelen in je klas, zowel bij de sociale interactie als ook bij het leerproces - een belangrijke rol. We willen graag dat kinderen zich prettig voelen, gemotiveerd zijn om te leren en hun eigen weg gaan. We merken echter dat het "praten over emoties" met kinderen vaak resulteert in eenrichtingsverkeer en niet de opbrengsten heeft die we graag willen. Maar hoe ga je dan wel te werk? Klik hier voor de folder.


Handelingsgericht werken aan Duurzame Opbrengsten

Van  "Wat heeft dit kind?"  naar  "Wat heeft dit kind nodig?"

Veel scholen zijn of gaan aan de slag met Handelingsgericht werken (HGW). Van de leerkracht in de groep wordt gevraagd om de onderwijsbehoefte van de kinderen in de groep in kaart te brengen en deze te vertalen in een groepsplan. Van de IB- er en de directie wordt gevraagd de leerbehoeften van het team in kaart te brengen.
Wanneer je als leerkracht goed onderwijs wil geven en daarbij wil aansluiten op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen, kan handelingsgericht werken je daarbij ondersteunen. Klik hier voor onze folder.


“In een breinvriendelijke klas is motivatie geen probleem.” 

In een breinvriendelijke klas werken de kinderen aan het vergroten van hun menselijk kapitaal. In het
samenwerken verdiepen ze het leren van zichzelf en de ander. Ze leren zelf keuzes te maken en leren van de feedback die door het systeem verzameld wordt. In het leren maken van keuzes ligt de basis voor het professioneel kapitaal van de toekomst. Klik hier voor onze folder.Wilt u dat wij vrijblijvend contact met u opnemen? Klik hier voor het contactformulier.

Leren van de toekomst in de school voor de toekomst Werken aan groepsklimaat