| 15  2017

Aankondiging

Graag informeren wij jullie over een belangrijke verandering in onze organisatie. Met ingang van 1 mei 2017 zal Guus Geisen niet meer bij irisz werkzaam zijn. 

Guus heeft zowel in binnen- als buitenland een aantal belangrijke ambities, waarbij hij graag in vrijheid, onafhankelijk wenst door te ontwikkelen. Een weloverwogen keuze, die in goede verstandhouding en met wederzijds begrip genomen is. In de afgelopen jaren hebben wij intensief samengewerkt en vorm gegeven aan de ontwikkeling van irisz. Hier zijn we hem zeer erkentelijk voor. Wij wensen Guus alle succes in de toekomst!

Voor u als klant, of samenwerkingpartner van irisz, is de continuïteit gewaarborgd. Onze samenwerking zal op gelijke wijze worden voortgezet. Indien u vragen heeft, zijn wij natuurlijk altijd bereid een mondelinge toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,

Hans, Juliëtte en Eveline « Terug